Internationalt samarbejde

ASSITEJ Danmark har en lang tradition for samarbejdsprojekter med udlandet.

Festival - teater for børn og unge

ASSITEJ Danmark inviterer hvert år – med støtte fra Statens Kunstråds Scenekunstudvalg og Center for Kultur og Udvikling – en række samarbejdspartnere til den danske festival. Disse besøg er ofte et vigtigt udgangspunkt for - eller en vigtig del af - eksisterende samarbejdsprojekter. Her lader man sig inspirere, og her diskuteres og tilrettelægges grundlag og udvikling.
Her afholdes også et såkaldt Platform-arrangement, et forum, hvor man diskuterer emner af fælles interesse. F.eks. internationalt børnekultursamarbejde, børneteatrets politiske vilkår og den nye generation af professionelle børneteaterfolk.   

Hensigten med invitationerne er at udvikle børnekulturnetværket og samarbejdet om udveksling af viden og erfaringer på børneteaterområdet. En positiv gevinst ved de mange besøg er selvfølgelig også en lang række invitationer til danske børneteatre til at komme ud i verden og vise forestillinger.

 • Festival 2013 i Morsø kommune blev besøgt af 118 internationale gæster fra 28 forskellige lande. ASSITEJ Danmark afholdte et platform-arrangement med overskriften ”The great idea – a must or a maybe?”, hvor ca 50 mennesker deltog.
 • Festival 2012 i Ringsted og Sorø blev besøgt af 73 gæster fra i alt 23 lande. Tre gæstespil fra henholdsvis Polen, Schweiz og Belgien. Endvidere en polsk reading og et platform-arrangement om samarbejde med de afrikanske lande. Platformen var arrangeret af ASSITEJ. ASSITEJ Danmark var i 2012 vært for 12 gæster fra henholdsvis Kenya, Ghana, Egypten, Iran, Sydafrika, Serbien, Tyrkiet, Polen, Island ogNorge,

   

 •  Festival 2011 i Randers blev besøgt af 16.844 deltagere, 110 teatre deltog med i alt 182 produktioner. ASSTEJ Danmark deltog som vanligt med en international platform samt Ørescenen - udvikling af scenekunst for børn og unge.

   

 •  Festival 2010 - teater for børn og unge' blev besøgt af 80 gæster fra i alt 25 lande. Det var både teaterfolk (skuespillere og instruktører) men også festivalarrangører og journalister, der kom for at se, hvorledes tingene gøres på Teatercentrums festival, der i 2010 fandt sted i Esbjerg. Festivalen havde desuden besøg af to gæstespil af høj kunstnerisk kvalitet fra Australien og Frankrig.

   

 • ASSITEJ Danmark var i 2010 vært for 19 gæster der blev inviteret på anbefaling af vores medlemmer. Gæsterne kom fra: Finland, Iran, Italien, Japan, Libanon, Litauen, Mexico, Norge, Portugal, Serbien, Sverige, Tyrkiet, USA og Østrig.

 

Turnéer i udlandet

Dels som et resultat af internationale gæsters besøg på de danske festivaler, dels ved kontakter i udlandet, har en del af de danske teatre været i udlandet for at spille og repræsentere det danske børneteatermiljø. Se menupunktet 'Statistik' for yderligere oplysninger!

 

Danske manuskripter

Danske manuskripter bliver i stor stil oversat og sat i produktion rundt om i verden.

 

Samarbejdsproduktioner

 • 2006: Samarbejdsproduktion med Malo pozorište Duško Radović. Dansk manuskript, instruktion og scenografi. Serbisk komponist, musiker og skuespillere.
 • 2001: Samarbejdsproduktion med ASSITEJ Turkey. Dansk manuskript, instruktion og scenografi. Tyrkiske skuespillere.
 • 1996: Samarbejdsproduktion med Visible Fictions, Skotland. Dansk manuskript, instruktion og scenografi. Skotsk komponist, danske og skotske skuespillere.

 

Norden

Festivaler på skift ca. hvert andet år siden 1984. Værtslandet inviterer 1-2 forestillinger fra hvert af de øvrige nordiske lande. I Odense afholdtes f.eks. en nordisk-international festival i 1988 og en nordisk festival/seminar i Vejle i 1997.
Seminarer/workshops på skift siden 1985. F.eks. om at dramatik for børn, musikken i teatret, nordiske myter og sagaer.
I de senere år har man sammenkoblet festivaler og workshops.
Efter planen skal næste nordiske workshop finde sted i Odsherred fra den 25. til 30. maj 2008. Titlen på workshoppen er Teater her og nu.

De nordiske ASSITEJ centre har nogle gange i de senere år udvidet samarbejdet til at omfatte de baltiske lande. Der har således været afholdt nogle såkaldte NB festivaler (Norden-Baltikum) med tilknyttede seminarer.

 

Internationale festivaler, konferencer og workshops

 • 1988: Nordisk og international festival og workshops, Odense
 • 1995: International festival i Vejle
 • 2003: Nordisk-baltisk-russisk festival, konference og workshops i Skt. Petersborg i forbindelse med byens 300 års jubilæum. Tilrettelagt af svensk og dansk ASSITEJ
 • 2005: Symposium om børns kulturelle vilkår i forbindelse med Caravane-festivalen
 • 2006: Dansk/svensk arrangeret festival og workshop i Amman, Jordan med deltagelse fra Danmark, Sverige, Finland, Jordan, Syrien, Irak og Libanon.
 • 2007: Workshop i Beograd, Serbien om Interaktivt teater.
 • 2007: 4 danske teatre turnerer i Kina med forestillinger, seminarer og workshops.
 • 2008: Dansk-kinesisk samarbejdsprojekt i Shanghai. Festival og workshops.
 • 2008: Planer om ny samarbejdsproduktion Danmark-Serbien.
   
 • 2011: Værtsskab for 17. ASSITEJ verdenskongres

Desuden bliver repræsentanter for dansk børneteater inviteret ud i verden for at holde foredrag om den danske festival, om ”den danske model”, om at diskutere kvalitet o.s.v. – eller for at lede seminarer eller deltage i symposier og konferencer.

Nogle af ovenstående projekter har modtaget støtte fra Kunstrådets Scenekunstudvalg, Nordisk Ministerråd, Center for Kultur og Udvikling, EU’s kulturprogrammer og Dansk Skuespillerforbunds Blankbåndsmidler

 

ASSITEJ International

Danmark har siden 1990 haft en central placering i ”moderorganisationen", Assitej International.
Fra 1990-1996 lå organisationens generalsekretariat i Danmark. Det var bl.a. medvirkende til en stor og positiv opmærksomhed om dansk børne- og ungdomsteater – og en kraftig og tiltrængt fornyelse af organisationens virke.
I samarbejde med de nordiske ASSITEJ centre har ASSITEJ Danmark gennem generalsekretariatet udviklet organisationen til en reel - og velfungerende - verdensorganisation.
I perioden 2002-2008 har organisationens treasurer været fra Danmark. Foruden økonomien har opgaven her bl.a. været at arbejde med en ny organisationsstruktur.

Søren Valente Ovesen (Teatergruppen Batida) var medlem i Eksekutivkomitéen i perioden 2008-2011