Principper for udvælgelse af forestillinger.

En del af de internationale projekter ASSITEJ er involveret i indeholder visning af danske forestillinger i udlandet.
Bestyrelsen i ASSITEJ Danmark ønsker ikke at agere kuratorer ved udvælgelsen af sådanne forestillinger.
Det tilstræbes så vidt muligt, at partnerne i modtagerlandet udvælger de forestillinger, der deltager.
 
Senest har repræsentanter fra ASSITEJ Tyrkiet været på Aprilfestival 2015 og 2016 for at udvælge forestillinger til den danske showcase i Tyrkiet i oktober 2016.
 
Hvis der er tale om udvælgelse af danske forestillinger til at spille i Danmark nedsættes et selvstændigt kuratorudvalg. 
Det var tilfældet, da ASSITEJ var medarrangør af den nordiske festival, Nordisk PULS, i Odensen i 2014.

Her blev nedsat et kuratorudvalg bestående af Erik Viinberg (ASSITEJs bestyrelse), Carsten Wittrock (Nørregaards Teater, lokal partner) og Maria Suh (Formidler og projektleder, Kulturanstalten).