Hvad er ASSITEJ Danmark?

ASSITEJ Danmark er den danske afdeling af den internationale organisation for børne- og ungdomsteater ASSITEJ (Association Internationale du Théatre pour l'Enfance et la Jeunesse), tilknyttet UNESCO.
ASSITEJ Danmark formidler dels viden om dansk børneteater til udlandet og dels informationer om aktiviteter i udlandet til de danske teatre. ASSITEJ Danmark deltager i eller tilrettelægger forskellige bi- og multilaterale udvekslingsprojekter. 
 

 

En medlemsorganisation

 

ASSITEJ Danmark er en medlemsorganisation bestående af pt knap 70 teatre, personlige medlemmer og organisationer. Bestyrelsen vælges blandt medlemsskaren på den årlige generalforsamling.
 

 

 

Globalt netværk

Som nationalt center for ASSITEJ International består vores netværk af flere tusinde teatre, organisationer og enkelt-personer fordelt på over 80 lande. Netværket er grobund for udveksling af tanker, idéer og fælles initiativer til fremme for scenekunstmiljøet og børns kulturelle rettigheder.

 

Global promovering

ASSITEJ Danmark arbejder for at promovere dansk teater for børn og unge i udlandet gennem festivaler og forskellige udvekslingsprojekter samt ved workshops, konferencer og seminarer at bane vej for konkret samarbejde mellem udenlandske og danske teatre.

 

ASSITEJ Danmark støttes af: