Hodja fra Danmark - Teater for asylbørn

ASSITEJ Danmark og kulturentreprenør Lene Thiesen har i fællesskab initieret projektet Hodja fra Danmark - Teater for asylbørn.
 
Hodja fra Danmark er et socialt og kulturelt projekt, der har til formål at skabe kulturelle møder mellem de ca. 2.000 børn og unge asylansøgere i Danmark og jævnaldrende danskere. Det skaber forståelse for hinanden og for det nye land, asylansøgerne er kommet til. Scenekunst og workshops baner vejen til dialog og fælles leg. 
 
Dansk scenekunst for børn og unge - og i særdeleshed ASSITEJs medlemsteatre -  har i kraft af sin store internationale aktivitet betydelig erfaring med at kommunikere med publikum på tværs af sprog og kulturelt udgangspunkt. Det er disse kompetencer projektet ønsker at aktivere i en større og flerårlig skala, til glæde for børn og unge i de danske asylcentre og de jævnaldrende børn og unge i de lokalområder, hvor asylansøgerne bor.
 
I 2016/17 igangsatte vi et pilotprojekt, hvor vi undersøgte, hvordan scenekunst kan være med til at skabe en fælles og social platform for et ligeværdigt møde mellem asylbørn og danske børn. Hvor dialog og livsglæde er i centrum, og hvor nysgerrighed og åbenhed baner vejen. Vi har nu fundet frem til en model, som de involverede asylcentre har været med til at udvikle sammen med os og vores andre samarbejdspartnere.
 
Forestillingerne danner afsæt for dagens møde, hvor børnene på forhånd har arbejdet med det gode værtskab og det at være en god gæst. Måske har de allerede skrevet sammen eller sendt et billede af sig selv. Når de mødes om formiddagen får de lov til at hilse på hinanden og bliver vist rundt på asylcentret, hvor forestillingen spiller, inden de får en kort introduktion til dagen og forestillingen. Herefter ser de forestillingen, som er udvalgt af et dramaturgiat, hvorefter der er frokost, som værterne har forberedt, og som danner rammen for det mere uformelle møde, hvor der også kan snakkes om det forestillingen satte i gang af tanker. Efter frokosten er der fælles workshop, som tager udgangspunkt i forestillingen og herefter er det tid til at sige farvel og forhåbentligt på gensyn.
 
Vores erfaringer fra pilotprojektet, og de reaktioner vi har fået fra asylcentrene, gør at vi bliver nødt til at fortsætte dette vigtige arbejde. Medarbejdere på asylcentre har stået med tårer i øjnene og har oplevet lukkede børn og unge pludselig bryde ud i spontan latter og fri leg. At de pludselig har fundet en måde at kommunikere med kroppen på, som de ikke har kunnet verbalt. At de her finder en ligeværdig kommunikationsform med danske børn og unge, som har været en barriere for at mødes. Et vigtigt møde, som kan være vejen ind i det danske samfund, som for manges vedkommende bliver deres fremtid.
 
ASSITEJ Danmark er projektejer og Hodja fra Danmark har ansat Maria Suh som projektleder. Projektet har sit eget advisory board bestående af Lene Thiesen, Louis Valente og Søren Ovesen. Dramaturgiatet består af Helle Kappel Nielsen, Lene Vestergaard, Niels Vendius og Søren Kløft. 
 
Læs mere om projektet her
http://www.hodjafradanmark.dk/
 
www.facebook.com/hodjafradanmark