ASSITEJs generalsekretariat

 

ASSITEJ Danmark og sekretariatsleder Louis Valente stiller på den forestående verdenskongres i maj i Sydafrika op som kandidat til posten som generalsekretær.
 

Generalsekretariatet vil, hvis det kommer til Danmark, blive varetaget i et partnerskab mellem ASSITEJ Danmark og Teatercentrum.
 

Kandidaturet er blevet iværksat med kort varsel, på baggrund af en opfordring fra ASSITEJs eksekutivkomité. På grund af dette korte varsel er midlerne til driften endnu ikke rejst, hvorfor ASSITEJ Danmark kun forpligter sig på det første års drift, mens der arbejdes på at rejse midler til den fulde treårige periode, der normalt er minimum.
 

Mere om kandidaturet kan læses i Teateravisen.dk http://www.teateravisen.dk/snart-er-han-ogsaa-generalsekretaer.html