Arbejdsprogram 2017 - 2018


 ASSITEJ Danmark vil arbejde for
 

                             OVERORDNET OG LANGSIGTET

 

 • At bidrage til ASSITEJ International’s overordnede målsætninger. Dvs.

-          At arbejde for børns rettighed til og mulighed for at møde relevant scenekunst.

-          At skabe global promovering af scenekunst og forståelse for og synliggørelse af den berigende betydning scenekunst kan have i børn og unges liv. 

-          At forbinde alle aktører inden for feltet i en netværksbasseret organisation.

-          At skabe muligheder for international faglig udveksling og inspiration.

 

 • At være bindeled mellem danske og udenlandske aktører og aktiviteter inden for feltet – både teatre, organisationer og enkeltstående fagfolk. Herunder at udgøre en platform for netværksskabelse mellem disse aktører. 

 • At arbejde for udbredelsen og kendskabet til dansk teater for børn og unge. Herunder at repræsentere dansk scenekunst på internationale festivaler og invitere internationale fagfolk til Danmark. 

 • At skabe relevante internationale projekter, der kan være katalysator for de ovenstående tiltag. 

 • At bidrage med ASSITEJ’s kompetencer (som organisation og netværk)i nationale tiltag for scenekunst for børn og unge. Herunder at søge samarbejder med andre organisationer inden for feltet.

 

 
 

            I SÆSON 2017-2018

-          vil ASSITEJ Danmark
 
 • Drive ASSITEJ’s generalsekretariat i samarbejde med Teatercentrum.          
 • Søge at skabe synergi mellem aktiviteterne i ASSITEJ Danmark, ASSITEJ International og Teatercentrum (herunder Aprilfestival 2018) – organisationer, der alle drives fra samme kontorfællesskab. 
 • I samarbejde med Teatercentrum invitere, lægge program for og være vært for gæster fra udlandet i forbindelse med Aprilfestival 2018 i Syddjurs Kommune.
 • Afholde ”Artistic Gathering” i Bursa 22. – 26. oktober, og i forlængelse heraf arbejde på at det mangeårige dansk-tyrkiske samarbejde fortsættes og udvikles.
 • Drive Hodja fra Danmark – Teater for asylbørn som selvstændigt projekt under ASSITEJ Danmark.
 • Producere en engelsksproget brochure, der præsenterer de danske medlemmer og ASSITEJ Danmark.
 • Etablere en ny hjemmeside for ASSITEJ Danmark.  
 • Deltage på nordiske møder i det regionale nordisk-baltiske samarbejde indenfor ASSITEJ.
 • Kommunikere om projekter, open calls og andre aktiviteter gennem nyhedsbreve, hjemmeside, facebook og direkte kontakt 1:1. 
 • Understøtte etableringen af et netværk af danske teatre/scener, der kan være fælles om aftagelsen af udenlandske gæstespil.
 • Arbejde for at medlemmerne kan spille en repræsentativ rolle for ASSITEJ Danmark under egne turnéer og arbejdsrelaterede rejser.

 

 
 
 

Nyheder