Internationale projekter

  
ASSITEJ Danmark arrangerer løbende bi- og multilaterale samarbejdsprojekter.
Det overordnede formål med sådanne projekter er, at tjene som katalysator for international netværksskabelse og faglig udveksling på tværs af grænser.
Herudover knytter der sig til hvert enkelt projekt typisk specifikke kunstneriske og politiske motivationer. 
 

I nærværende menupunkt kan du læse om aktuelle projekter samt om generelle kriterier for udvælgelse af deltagere og forestillinger i projekterne.